Biblia – Słowo Życia

Biblia – Słowo Życia

 

Pisma Świętego nie można czytać tak, jakby to była książka napisana przez jednego człowieka. Pismo Święte, które w ogóle nie jest zwyczajną książką, powstawało przez ponad półtora tysiąca lat. Jej ostatnie księgi spisane zostały pod koniec I stulecia naszej ery. W Bibli widoczny jest Bóg, ale i człowiek, z tym, że mówiąc człowiek, mamy na myśli wiele pokoleń Izraela i niemożliwą do oszacowania liczbę pojedynczych, indywidualnych autorów.

Pismo Święte powinno zmienić Twoje życie i napełnić Cię Bożą mądrością. Aby to jednak było możliwe, musisz czytać Biblię właśnie jako Słowo Boże, a nie jak opowieść o życiu patriarchów, kolejach losu Narodu Wybranego, albo historię pierwszych lat chrześcijaństwa.

Z 2000 języków i dialektów, będących w użyciu na Ziemi, Pismo Święte przetłumaczone jest w całości lub we fragmentach na 1200 języków. Literacko nie jest jednorodne – zawiera bowiem wiele różnych gatunków literackich na przykład historyczne, powieściowe, poetyckie, prorockie, przypowieściowe.

Zachodząc do pierwszej z brzegu księgarni na pewno natrafimy na półkę z poradnikami, które od wielu już lat robią coraz większą karierę. Wynika to z tej prostej zależności, że w coraz bardziej pogmatwanej rzeczywistości potrzebujemy drogowskazów i gotowych recept na to, jak żyć, jak radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi, co robić, aby nie pogubić się we współczesnym świecie. Na tym zresztą polega cały sekret powodzenia tych pozycji. A przecież my, chrześcijanie mamy Księgę, która mówi nam, jak mamy żyć, aby być w zgodzie z Bogiem i człowiekiem. Księgę, która jest najlepszym przewodnikiem po meandrach życia. Księgę, która jest naszym osobistym przekazem od Boga.

Daje ona światło naszemu życiu i pozwala nam odkryć jego sens. Odpowiada na wszystkie ludzkie problemy, wątpliwości i pytania. My ludzie przełomu tysiącleci naprawdę potrzebujemy takiego drogowskazu na naszej drodze życia. A przecież tak wielu ludzi nigdy nie wzięło jej do ręki, nigdy nie przeczytało ani jednego wiersza. Bardzo wielu z nas – deklarujących się jako osoby wierzące – tylko okazyjnie ją czyta, nigdy nie zagłębiając się w jej treść, nie rozważając jej przesłania, nigdy nie zadając sobie trudu poznania realiów, w których ja spisywano. Warto więc zastanowić się czasami, czy mój kontakt z Pismem Świętym zmienił się od czasu mojego pierwszego, ilustrowanego jej wydania dla dzieci. Pismo Święte zasługuje na coś więcej, niż tylko odczytanie fragmentu podczas Wigilii.

Najlepszym sposobem studiowania Pisma Świętego jest po prostu codzienne czytanie z uwagą, skupieniem i modlitwą, tylko wówczas można dostrzec całą jej mądrość. Trzeba czytać ją systematycznie, aż jej słowa wypełnią treścią każdy nasz dzień, gdy nadadzą sens naszemu życiu. Warto się do tego odpowiedni przygotować. Dobrze jest się pomodlić, zapalić świecę i w skupieniu usiąść lub uklęknąć. Do lektury Pisma Świętego nie należy przystępować w gniewie – trzeba wcześniej pojednać się z Bogiem i człowiekiem, aby Słowo Boże przemówiło do nas.

Słowo Boże

Biblia jest przede wszystkim Słowem Bożym objawionym człowiekowi, chociaż jest jednocześnie słowem ludzkim. O ile każdy z nas wierzy, że poprzez tę Księgę Bóg do nas przemawia, o tyle zrozumienie, że jest ona jednocześnie słowem ludzkim nie jest już takie powszechne. A co to oznacza? Otóż, oznacza to, że interpretując Biblię należy uwzględniać te same kryteria, jak przy się przy lekturze wszelkich dokumentów, które powstały w określonej rzeczywistości historycznej, geograficznej i społecznej. Że ludzie, którzy ją spisywali, czy w ogóle żyli w tamtych realiach, zupełnie inaczej postrzegali świat, nie mieli takiej wiedzy o świecie, jak my. Boski przekaz spisywali więc przez pryzmat swoich doświadczeń, swojego pojmowania świata. Przecież historycznie dzieli nas ponad 3,5 tysiąca lat. Dlatego, aby w pełni zrozumieć przekaz biblijny, musimy mieć możliwie pełną wiedzę o czasach opisanych w Biblii. Musimy poznać ówczesne realia, aby zrozumieć sprawy dla nas niezrozumiałe czy wręcz dziwne. Wymaga to od nas pewnego wysiłku: powinniśmy przy lekturze Biblii korzystać z osiągnięć tej dziedziny wiedzy, która zajmuje się wyjaśnianiem sposobu wyrażania się ludzi z czasów biblijnych i ich interpretowania zjawisk w sposób dla nas zrozumiały. Tym obecnie zajmuje się dziedzina nauki zwana biblistyką. Pojawia się dzięki temu coraz więcej publikacji dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w celu pełniejszego otwarcia się na Słowo Boże. Sięgajcie po nie możliwie często. Naprawdę warto zadać sobie ten trud.

Księga Kościoła

Pismo Święte jest księgą Kościoła, czyli że jedynie na podstawie autorytetu Kościoła wiemy, co to jest Pismo Święte, uznając jednocześnie prawo Kościoła do autorytatywnego i prawdziwego (nie obarczonego błędem) wyjaśniania Słowa Bożego. Pamiętajmy, że jedynie Kościół może prawdziwe zinterpretować Pismo Święte i nasza interpretacja zawsze musi być zgodna z nauczaniem Kościoła. Każdy z nas czytających Biblię musi stale konfrontować własne refleksje z nauką i interpretacją Kościoła. Pamiętajmy, że nie jest to tylko z naszych ograniczeń, czyli oceny naszych możliwości i naszej wiedzy o realiach w czasach biblijnych, ale przede wszystkim z właściwej oceny roli Kościoła w upowszechnianiu wiary i jego znaczenia w historii. Czytając Biblię musimy sobie stale uświadamiać, że jesteśmy członkami wspólnoty, do której Bóg zwraca się poprzez Słowo.

Słowo Boga skierowane do mnie

Oprócz wymiaru historycznego i wspólnotowego Biblia jest Słowem Bożym skierowanym bezpośrednio do mnie. Bóg przemawiając do ludzi kilka tysięcy lat temu zwraca się do mnie żyjącej w realiach dwudziestego pierwszego wieku i do tych, którzy przyjdą po mnie. Biblia jest księgą, która powstała w określonym miejscu i czasie, ale w której Bóg zwraca się do każdego człowieka w dziejach z osobna. Jest to nasz osobisty przekaz od Boga.