Niebo

Niebo – co to jest niebo?

Niebo jest jednym z trzech zaświatów, do których może dostać się dusza człowieka zmarłego w nagrodę za szlachetne i cnotliwe życie na ziemi. Niebo jest dążeniem każdego chrześcijanina. Wyznajemy wiarę chrystusową po to, aby dostąpić zaszczytu przebywania w niebie w bliskości Boga. Jest to kraina szczęśliwości pełna radości duchowej oraz wielkiego szczęścia.

Jest tam wiele miejsce i nagrody niewyobrażalne przygotowane na nadejście umiłowanych Bogu wiernych. W Księdze Izajasza znajdziemy dokładny opis nieba przeznaczonego wybranym: „Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony.

Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi”. Wszystko, co dobre, pozostanie z nimi w niebie.

Będzie to miejsce najwspanialszej zgodności pomiędzy ludźmi, jak i zwierzętami. Panować tam będzie miłość w najczystszej postaci. Nikomu niczego nigdy nie zabraknie. Nie będzie tam miejsca na niezgodę, zawiść, nienawiść, czy troski. Dusze tam mieszkające zapomną o tym, czym są problemy i zmartwienia. Wszyscy, którzy dotąd chorowali, będą uzdrowieni łaską boską.

Przezwyciężona zostanie śmierć i nikt nie będzie się jej musiał bać, bo w niebie osiąga się życie wieczne. Bóg stanie się obrońcą każdego, kto dostał się do nieba. Dominować tam będzie kolor biały – przeciwieństwo czarnego (symbolu zła) i synonim zwycięstwa, triumfu nad śmiercią.

Niebo nazywane jest nowym Jeruzalem. Jest ono otoczone wielkim murem zbudowanym z drogocennych kamieni (między innymi z jaspisu). Do tegoż miasta prowadzić ma dwanaście perłowych bram. Ulice Jeruzalem wykute będą w szczerym złocie, a nad miejscem tym lśnić będzie chwała boska. Według założeń Kościoła katolickiego wszystko, co pochodzi od Boga jest dobre.

Tak samo będzie z niebem. Wszyscy będą sobie równi, a ich największym pragnieniem będzie obcowanie ze Stwórcą w blasku jego wiecznej chwały. Nie zaznają tam żadnego cierpienia. Ubodzy przywdzieją białe szaty, głodni nigdy już więcej nie zaznają głodu, sparaliżowani zaczną chodzić, chorzy ozdrowieją oświetleni glorią boską, poniżeni zostaną wywyższeni.

Bóg wynagrodzi pokrzywdzonym krzywdy i poniżenie, jakich doznali za życia. Wszystko będzie piękne, dobre i właściwe. Ci, którzy za życia szanowali Słowo Boże oraz żyli wedle jego wskazówek, będą cieszyć się w niebie wielkimi przywilejami. Zapomną o kłopotach życia na ziemi. Bóg usunie z ich drogi kłody i przeciwności losu. Nie będzie śmierci, zła, niebezpieczeństwa.

Niebo będzie ostoją dobroci promieniującej od Boga. Będzie to miejsce najczystsze pod każdym względem. Nikt nie zazna tam nienawiści. Wszystkie urazy zostaną zapomniane, wszystkie winy przebaczone. Największym szczęściem dla każdego, kto się tam znajdzie, będzie służba przed obliczem Pana oraz radość z przebywania w jego towarzystwie. W niebie dusze zmarłych będą wyśpiewywać i wychwalać Boga ponad wszystko. Będzie to Raj, o jakim każdy marzy. Bóg postara się, aby każdemu było tam dobrze i żeby nie miał żadnych innych pragnień. Niebo będzie otoczone opieką boską, jego czujnym wejrzeniem i czułą troską.