Ogłoszenia duszpasterskie – I Niedziela Wielkiego Postu

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                          18 lutego 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem.
  1. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia rozpoczętego czasu Wielkiego Postu – różne umartwienia bądź dobre postanowienia mogą w tym pomóc. Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty dziś dobiegają końca, ale warto i trzeba rozwijać w sobie ducha umartwienia, do czego bardzo zachęcamy.
  1. Pomocą w przeżywaniu czasu pokuty i nawrócenia będą dla nas Nabożeństwa Wielkopostne. Zapraszamy serdecznie na Drogę Krzyżową w piątki w łączności ze Msza Świętą rano o godz. 8.00 oraz o godz. 17.30 przed wieczorną Mszą Świętą o godz. 18.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielę w łączności ze Mszą Świętą o godz. 12.00. Kolekta z piątków Wielkiego Postu przeznaczona będzie na kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego.
  1. W czwartek, 22 lutego, przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Przyjdźmy w tym dniu, jeśli mamy możliwość, na Mszę Świętą, a przede wszystkim pamiętajmy w modlitwie o Następcy Świętego Piotra, który nie przestaje prosić o to wsparcie.
  1. Parafia NMP Królowej Polski w Lęborku zaprasza na kolejną „randkę małżeńską” – spotkanie służące pogłębieniu więzi i wzajemnej miłości. W środę, 21 lutego o godz. 18.30 w Domu Fatimskim; organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi.