Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 28 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania. W diecezjach przeżywamy dziś Światowy Dzień Młodzieży.

2. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje ono liturgię Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową Liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich Liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc. Triduum Paschalne kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

3. Wielki Czwartek – to pamiątka ustanowienia Sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczysta Liturgia w naszej parafialnej świątyni rozpocznie się o godz. 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu po Liturgii do godz. 22.00.

4. Wielki Piątek. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii. Obowiązuje post ścisły. Liturgię w Nowej Wsi Lęborskiej rozpoczniemy o godz. 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 do 22.00. W kościołach filialnych: w Kębłowie o godz. 15.00; w Redkowicach o godz. 15.00; i w Chocielewku o godz. 16.30.

5. Wielka Sobota – to dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa Mękę i Śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebrowania Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa w grobie od godz. 8.00 do 20.45. Święcenie pokarmów: w Nowej Wsi Lęborskiej na placu wokół kościoła o godz. 11.00, 12.00 i 13.00. W Kębłowie (przy kościele): o godz. 10.30; Łowcze (przy krzyżu): godz. 11.00; Kanino (na skrzyżowaniu we wsi): godz.11.30; Niebędzino (przy krzyżu): godz. 12.00; Redkowice (przy kościele): godz. 12.30; Chocielewko (przy kościele): godz. 13.00.

6. Uroczysta Wigilia Paschalna w kościele parafialnym rozpocznie się o godz. 21.00. Prosimy na tę uroczystość zabrać ze sobą świece.

7. Spowiedź w Wielki Poniedziałek: Nowa Wieś Lęborska od godz. 16.00 do 18.00, Kębłowo od godz. 15.30 do 16.00; Redkowice od godz. 15.30 do 16.00; Chocielewko od godz. 16.15 do 16.45.

Dodatkowo spowiedź święta we wtorek odbędzie się w kościele NMPKP w Lęborku od godz. 19.30 do 21.00. Spowiedzi świętej nie będziemy słuchać w czasie Triduum Paschalnego.

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

9. Decyzją władz państwowych: od Niedzieli Palmowej do 9 kwietnia – zmienia się liczba wiernych mogących przebywać wewnątrz kościoła podczas liturgii. W Nowej Wsi Lęborskiej 30 osób; w Kębłowie 15 osób; w Redkowicach 20 osób i w Chocielewku 30 osób. Prosimy o przestrzeganie wytycznych oraz o bezwzględne noszenie maseczek. Wierni, którzy nie będą mogli wejść do świątyni mogą przebywać w obrębie budynku kościoła. Tam też udzielać będziemy Komunii Świętej.