Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Zesłania Ducha Świętego

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 23 maja 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego Apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu Zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny.

  2. Jutro będziemy obchodzili Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. To również dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach z racji ukrytego wspomnienia Maryi Wspomożycielki Wiernych.

  3. W środę 26 maja – Dzień Matki. To dzięki matkom żyjemy, to one troszczyły się, i stale troszczą, o nas, z ojcami kształtują naszą osobowość. Na Mszach Świętych będziemy otaczać modlitwą wszystkie matki naszej parafii i prosić, by w zdrowiu, radości i pokoju serc wypełniały niezwykłą misję miłości wobec każdego człowieka, dzięki której człowiek nigdy nie pogubi się we współczesnym świecie. Mszę zakończy szczególne błogosławieństwo dla matek.

  4. Za tydzień w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W naszej wspólnocie parafialnej będziemy przeżywać Uroczystość I Komunii Świętej. Dzieci z Chocielewka i Redkowic przyjmą I Komunię Świętą w Redkowicach o godz. 10.00. Zaś uroczystość I Komunii Świętej w Nowej Wsi Lęborskiej o godz. 12.00. Na powyższe Uroczystości zapraszamy tylko i wyłącznie rodziców dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej.

  5. Za tydzień z racji I Komunii Świętej zmienia się porządek Mszy Świętych; w Redkowicach w sobotę o godz. 18.00, w Kębłowie w niedziele o godz. 8.00, w Chocielewku o godz. 10.30 i w Nowej Wsi Lęborskiej o godz. 7.30 i 9.00.

  6. W czwartek 27 maja pragniemy uczcić Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u Ojca. Tego dnia będziemy się modlić o uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń.

  7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.