Ogłoszenia duszpasterskie – VIII Niedziela Zwykła

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                          27 lutego 2022

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dziś ósma niedziela zwykła w roku liturgicznym. Każda niedziela to dzień spotkania z Panem w tajemnicy Eucharystii, wytchnienia od codziennych obowiązków oraz pogłębienia relacji z najbliższymi. Posileni na Świętej Wieczerzy wykorzystajmy dobrze czas dany nam przez Boga.
  2. Dziś, w ostatnią niedzielę lutego, tradycyjnie rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. To zaproszenie do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej o trzeźwość w naszych rodzinach.
  3. W najbliższą środę, 2 marca, przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca w Kościele czas Wielkiego Postu. To dzień, kiedy wchodzimy na drogę pokuty i nawrócenia. Zewnętrznym znakiem takiej postawy jest obrzęd posypania głów popiołem. Kapłan posypując nasze głowy, wypowie słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” (por. Rdz 3,19) lub „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii” (Mk 1,15). Ten starożytny gest jest wyrazem pokuty, uniżenia przed Bogiem. Msze Święte tego dnia w Nowej Wsi Lęborskiej o godz. 8.00, 16.30 i 18.00, w Kębłowie o godz. 15.00, w Redkowicach o godz. 16.30 i w Chocielewku o 18.00.
  4. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa mniejsze oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Do zachowania postu ścisłego zobowiązani są wierni pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Natomiast wszystkich od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  5. W sobotę, 4 marca, przypada liturgiczne święto Świętego Kazimierza, królewicza.
  6. Pomocą w przeżywaniu czasu pokuty i nawrócenia będą nabożeństwa wielkopostne. Zapraszamy serdecznie na drogę krzyżową w piątki w łączności ze Msza Świętą o godz. 8.00 i 18.00 oraz na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę w łączności ze Mszą Świętą o godz. 12.00.
  7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź święta w te dni rano od godz. 7.00 do Mszy Świętej o godz. 8.00 i po południu od godz. 17.00 do wieczornej Mszy Świętej. W sobotę w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.
  8. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy postępów w rozumieniu tajemnicy Chrystusa oraz doświadczenia bliskości Pana i mocy Jego słowa w codziennym życiu.
  9. W ostatnim czasie Bóg wezwał do siebie z naszej wspólnoty śp. Stanisława Kotłowskiego. Niech Bóg, który jest, Dawcą życia i zmartwychwstania, wyzwoli go z więzów śmierci i obdarzy udziałem w radościach raju.