Ogłoszenia duszpasterskie – XXX Niedziela Zwykła

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 24 października 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Bóg słyszy nasz głos, nasze wołanie nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że nie jesteśmy w stanie przebić się przez współczesny szum, który zewsząd nas otacza. On potrafi wyłuskać nasze wołanie pełne wiary, miłości i zaufania jak wołanie Bartymeusza. Kiedy wkraczamy w mury kościoła, wchodzimy w szczególną przestrzeń, którą wydzielamy ze świata, by tu spotkać się z Bogiem, słuchać Jego słowa, doznawać uzdrowienia, które dokonuje się przez sakramentalne znaki. Trwajmy w dziękczynieniu za te wszystkie dary.

 2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym będziemy otaczać modlitwą i wsparciem materialnym szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich kontynentach świata.

 3. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Wychodząc z kościoła można zabrać ze sobą formularze wypominków. Składać je można po Mszach Świętych w zakrystiach lub w biurze parafialnym.

 4. Przyszły weekend to czas, w którym wyruszymy na groby bliskich. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte tego dnia w Nowej Wsi Lęborskiej o godz. 7.30 i 9.00 w Kębłowie o godz. 9.00, Redkowicach i Chocielewku o 10.30. O godz. 12.00 Msza Święta w kaplicy na cmentarzu w Czarnówku. Po tej Mszy Świętej tradycyjnie odbędzie się procesja na cmentarzu podczas której będziemy modlić się za naszych zmarłych. 2 listopada w Dzień Zaduszny Msze Święte w Nowej Wsi Lęborskiej o godz. 8.00 i 18.00. O 16.30 w Redkowicach i Kębłowie, w Chocielewku o godz. 18.00.

 5. Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

 6. W piątek, 29 października zapraszamy Dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii Świętej oraz Rodziców na różaniec o godz. 17.30. Podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 poświęcimy Dzieciom różańce.

 7. Zapowiedzi przedślubne. Rafał Rudnicki – stanu wolnego – parafia Nowa Wieś Lęborska oraz Aneta Mikołajczyk – stanu wolnego – parafia Nowa Wieś Lęborska – zapowiedź pierwsza.

 8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 9. W tym tygodniu patronują nam:

  • w czwartek 28 października – święci apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, według tradycji głosili wiarę w Mezopotamii i Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską.