Ogłoszenia duszpasterskie – XXXIII Niedziela Zwykła

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 listopada 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. Wobec wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu człowieka pojawia się strach i niepokój. Nie możemy jednak zapomnieć, że Chrystus nas odkupił, że jesteśmy wezwani, by przyjąć Jego perspektywę. Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz udział w Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości na spotkanie z Panem.

 2. W przyszłą niedzielę zakończymy Rok Liturgiczny – Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

 3. Na niedzielę, 21 listopada, została ogłoszona w Kościele ogólnopolska zbiórka funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko – białoruskiej. Zbiórka do puszek odbędzie się po każdej Mszy Świętej. Środki zebrane podczas tej zbiórki zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego.

 4. W ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy kandydatów na dwudniowe rekolekcje GPS. Tym razem uczniów klas 8 ze Szkoły Podstawowej w Redkowicach oraz tych kandydatów ze Szkoły w Nowej Wsi, którzy nie uczestniczyli w I turze rekolekcji. Zapraszamy 19 i 20 listopada do Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku. Bliższe informacje na temat rekolekcji także u Pani Katechetki.

 1. Zapowiedzi przedślubne. Patryk Wróblewski – stanu wolnego – parafia Nowa Wieś Lęborska oraz Olga Darznik – stanu wolnego – parafia Mosty – zapowiedź druga.

 2. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 3. W tym tygodniu patronują nam:

  – w środę 17 listopada – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica, żona Ludwika IV, po śmierci męża poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, znana z niezwykłego miłosierdzia wobec ubogich;

  – w czwartek 18 listopada – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, zginęła z rąk carskiego żołnierza w obronie czystości, patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc;

  – w sobotę 20 listopada – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, powstaniec styczniowy, karmelita, niezwykły spowiednik.