Ogłoszenia duszpasterskie – Zmartwychwstanie Pańskie

NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                                   09 kwietnia 2023

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO                                             

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.
  1. Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie celebracji Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Dziękuję za liczną obecność na Drodze Krzyżowej ulicami Nowej Wsi Lęborskiej, dziękuję za zabezpieczenie trasy Policji i Strażakom z Nowej Wsi Lęborskiej. Moje słowa wdzięczności kieruję do Służby Liturgicznej Ołtarza, wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Liturgii Słowa w tym wyjątkowym czasie. Dziękuję Chórowi na czele z Panem Organistą za uświetnienie liturgii. Dziękuje za przygotowanie dekoracji prezbiterium a w sposób szczególny Ołtarza Adoracji i Grobu Pańskiego. Na koniec chciałbym podziękować Wam Drodzy Parafianie i Szanowni Goście. Za liczny udział w Triduum Paschalne, za wasze świadectwo przeżywanej obecności przy Chrystusie. Niech ta szczególna obecność przerodzi się w piękne dawanie świadectwa o tym, że Zmartwychwstały Chrystus żyje w Nas. Wszystkim z serca dziękuję.
  1. Dziękujemy również za życzenia z racji otrzymanego Sakramentu Kapłaństwa i Świąt Wielkanocnych. Dziękujemy Społeczności Szkół Podstawowych w Redkowicach i Nowej Wsi Lęborskiej, Organizacjom Samorządowym – Pani Staroście, Panu Burmistrzowi, Panu Wójtowi. Za życzenia wypowiedziane w Wielki Czwartek – Służbie Liturgicznej, przedstawicielom Żywego Różańca, Radzie Parafialnej, przedstawicielom wspólnot z kościołów filialnych oraz naszemu parafialnemu Chórowi.
  1. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii została rozszerzona o oktawę. Jutro poniedziałek w oktawie Wielkanocy – drugi dzień naszego świętowania. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na katolickie uczelnie. Za wszystkiego ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
  1. W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  1. Najbliższa niedziela będzie drugą Niedzielą Wielkanocną, czyli Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia.
  1. Zapowiedzi przedślubne: Marcin Maszota – parafia Nowa Wieś Lęborska oraz Sabina Honcek – parafia Nowa Wieś Lęborska – zapowiedź druga. Grzegorz Liedtke – parafia Nowa Wieś Lęborska oraz Adriana Grzenkowicz – parafia Nowa Wieś Lęborska – zapowiedź druga.