Recent Posts

  • O Adwencie słów kilka…

    O ADWENCIE SŁÓW KILKA Kościół przez cały rok w ustalonych dniach czci dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. Rok kościelny (liturgiczny) rozpoczyna się od pierwszej niedzieli Adwentu, a ściślej biorąc od pierwszych Nieszporów tej niedzieli. Termin „adwent” pochodzi od łacińskiego […]