Recent Posts

 • Kościół jest misyjny

  Kościół jest misyjny Misyjność Kościoła jest jego podstawową działalnością i posłannictwem. W encyklice Redemptoris missio Ojciec Święty Jan Paweł II pisze o stałej aktualności posłania misyjnego, dostrzeganej m.in. przez Sobór Watykański II (Dekret o działalności misyjnej Kościoła […]

 • Wielki Post

  Wielki Post – czas nawrócenia i przemiany… Rozpoczynamy okres pokuty od przyjęcia prochu na naszą głowę. Symbolicznie. Ale ten gest przypomina, kim jesteśmy wobec Boga. Pyłem i prochem. I za ten proch Chrystus oddał swoje życie. Jesteśmy […]

 • Ofiarowanie Pańskie

  Ofiarowanie Pańskie 2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej – Najświętsza Maryja wraz ze św. Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus […]

 • Jaka jedność Kościoła?

  Jaka jedność Kościoła? „Abyście żyli w zgodzie”. Koryncka gmina chrześcijańska musiała mieć problem z jednością, skoro Paweł w tak mocnych słowach wzywa do ustania konfliktów. 1 Kor 1, 10-13. 17 Upominam was, bracia, w imię […]

 • Chrzest – nowe życie z Jezusem

  Chrzest – nowe życie z Jezusem Nikt z nas nie pamięta momentu przyniesienia nas do kościoła przez rodziców i chrzestnych i poproszenia w naszym imieniu o chrzest święty. Owszem zdarzają się przypadki, gdy ludzie już jako dorośli przyjmują chrzest, ale są […]