Recent Posts

 • Kim byli dziadkowie Jezusa?

  Kim byli dziadkowie Jezusa? Życie ich było proste i prawe”. Takimi słowami anonimowy autor średniowiecznej legendy ”Księga o narodzeniu świętej Maryi” opisuje życie rodziców Matki Pana Jezusa. Dlaczego te postacie intrygowały chrześcijańskich […]

 • Pielgrzymowanie…

  Pielgrzymowanie – droga przez historię chrześcijaństwa Podróżowanie wpisane jest w istotę chrześcijaństwa. Nie bez powodu to właśnie w drodze, zmęczeniu i otwarciu na pomoc innych, obnażamy swoje prawdziwe oblicze. To co w nas fałszywe, przytwierdzone na pozór i nieszczere – nie przetrwa próby […]

 • Dobro i zło we współczesnym świecie

  Dobro i zło we współczesnym świecie W dziejach ludzkości zło istniało zawsze obok dobra. Dobro to wartość najwyższa, najcenniejsza w życiu człowieka. W etyce ukształtowały się różne stanowiska wobec dobra. I tak hedonizm utrzymuje, że jest to przyjemność; utylitaryzm, że doskonalenie […]

 • Święci Apostołowie: Piotr i Paweł

  Święci Apostołowie Piotr i Paweł To są Święci, którzy podczas życia ziemskiego użyźnili własną krwią Kościół: pili kielich Pański i stali się przyjaciółmi Boga”. Tak o Świętych Piotrze i Pawle mówi antyfona na wejście z Mszału Rzymskiego, których to czcimy 29 […]

 • Czy Bóg jedzie na wakacje?

  CZY BÓG JEDZIE NA WAKACJE? Pan Bóg jedzie z nami na wakacje, ale pod warunkiem że zamiast zostawić Go w domu, zabierzemy Go ze sobą. Pewnego razu, w czasie kazania do dzieci na temat wakacji, ośmioletni Piotrek zapytał mnie: „Czy Pan […]

 • Eucharystia – dlaczego tak ważna?

  EUCHARTSTIA – DLACZEGO TAK WAŻNA? Chrześcijanie udający się na Mszę Świętą niekiedy powiadają, że „idą do kościoła”, by zaznaczyć swój udział w sprawowanej Eucharystii, która stanowi centralny punkt urzeczywistniania się Kościoła. Podczas jej sprawowania wspólnota chrześcijan najpełniej uświadamia […]