Postępowanie zakupowe

Postępowanie zakupowe:

„Renowacja pokrycia dachowego i elewacji ceglanej kościoła rzymskokatolickiego

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Lęborskiej”

Link do postępowania zakupowego – „Renowacja pokrycia dachowego i elewacji ceglanej kościoła rzymskokatolickiego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Lęborskiej”:

https://www.nwl.pl/fundusze-zewnetrzne/srodki-rzadowe/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/ogloszenie-postepowania-zakupowego-renowacja-pokrycia-dachowego-i-elewacji-ceglanej-kosciola-rzymskokatolickiego-pw-niepokalanego-poczecia-najswietszej-maryi-panny-w-nowej-wsi-leborskiej/