Z Bogiem na wakacje

Z Bogiem na wakacje

Dzwonek w szkołach obwieścił wakacje! A więc czas bez szkoły, bez nauki, bez książek, bez dużej ilości pracy domowej – bez porannego wstawania. Słowo – wakacje – wywołuje u wszystkich uśmiech na twarzy. Pewnie każdy zgodzi się, że te ponad 60 dni bez nauki w lipcu i sierpniu to chyba pomysł Pana Boga. Dobrze to sobie Stwórca zaplanował, że po całorocznym wysiłku należy się odpoczynek, ale czy dla wielu odpoczynek nie jest pojmowany opacznie i nie jest zachętą do tego, aby robić sobie wakacje od Pana Boga?

Bardzo często wyjeżdżając na wakacje, zapominamy o Panu Bogu, który jest ofiarodawcą tego wspaniałego czasu wypoczynku. Zostawiamy Go w naszych domach, a przecież tak naprawdę jest zawsze obecny w nas w Duchu Świętym. Słowo Boże nic nie wspomina o tym, aby Pan Bóg na nie wyjeżdżał. Jednak Biblia pokazuje nam, że Bóg odpoczywa „I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu”. 

Jako chrześcijanie nie mamy wakacji od Boga, jak również Bóg nie robi sobie wakacji od nas, ale ten czas to wielki dar, który nam dał po to, abyśmy zbliżyli się do Niego. Pan Jezus podczas swojej służby na ziemi nie brał urlopu, ale zawsze znajdował czas na relację w modlitwie ze swoim Ojcem, również tego nauczał swoich uczniów w Ewangelii Marka: „I rzekł im: Wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić”. Oczywiście nie znaczy to, żebyśmy w czasie wypoczynku tylko i wyłącznie skupili się na studiowaniu Biblii, jednak wymaga to od nas równowagi w planowaniu tego czasu. Pamiętajmy, że wypoczynek nie jest celem naszego życia, ale potrzebujemy tego czasu z dala od naszych codziennych zajęć w celu „orzeźwienia” naszej relacji z Bogiem i nabrania sił na kolejne zadania, jakie Bóg będzie stawiał przed nami w kolejnym roku pracy czy nauki.

                Modlitwa wakacyjna: 

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię, abym umiał dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na nowo nauczył się zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem. Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, aby spędzili dobre ten czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać z braku środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, Panie. Amen.