Ogłoszenia duszpasterskie – 4 Niedziela Wielkanocna

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                             30 kwietnia  2022

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym seminarium. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.
  1. Od jutra 1 maja w naszej świątyni rozpoczynają się nabożeństwa majowe. W dni powszednie w łączności ze Mszą Świętą rano i wieczorem, a w niedzielę w łączności ze Mszą Świętą o godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy, aby litanią loretańską wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz w domach rodzinnych.
  1. W poniedziałek, 1 maja przypada Odpust św. Józefa Robotnika w kościele filialnym w Redkowicach. Uroczysta Suma Odpustowa o godz. 16.00. Mszę Świętą w intencji naszej Parafii odprawi i kazanie wygłosi – ks. Maciej Dzwonkowski, wikariusz kartuskiej kolegiaty. Serdecznie zapraszamy!
  1. We wtorek, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych rodakach mieszkających poza granicami ojczyzny. Nie zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej.
  1. W środę, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane jak w niedzielę. O godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Królowej Polski wypraszać Bożą opiekę dla całego naszego narodu, szczególnie dar jedności i wzajemnego szacunku.
  1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź święta w te dni rano od godz. 7.00 do Mszy Świętej o godz. 8.00 i po południu od 17.00 do Mszy o godz. 18.00. W sobotę w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.
  1. W środę, 10 maja o godz. 18.00 w naszym parafialnym kościele młodzież klas pierwszych szkół średnich otrzyma sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Sakramentu Bierzmowania udzieli Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna. Zapraszamy młodzież na pierwsze spotkanie organizacyjne w najbliższy czwartek 4 maja na godz. 16.00 do naszego kościoła parafialnego. Obecność obowiązkowa!
  1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy gorliwości w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz otwartości na Boże natchnienia.