SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Formalności:

Sakrament Chrztu Świętego

Potrzebne dokumenty

 • Akt urodzenia dziecka z USC;
 • Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że nie ma przeszkód, aby pełnili oni funkcję rodziców chrzestnych.

Sakrament I Komunii Świętej oraz Sakrament Bierzmowania

Potrzebne dokumenty

 • Dokument Ad sacra – wyciąg z księgi chrztu, jeśli kandydat jest z poza naszej parafii.

Sakrament Małżeństwa

Potrzebne dokumenty

 • Metryki chrztu narzeczonych (data wydania nie dłuższa niż 3 miesiące);
 • Świadectwo bierzmowania;
 • Świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły średniej;
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
 • Dowody osobiste narzeczonych;
 • Wyciąg z USC (jeżeli ślub konkordatowy, data nie może przekraczać sześciu miesięcy do daty ślubu).

Pogrzeb

Potrzebne dokumenty

 • Akt zgonu z USC;
 • Zaświadczenie dla zarządcy cmentarza, jeśli pochówek ma się odbyć na którymś z naszych cmentarzy.