Ogłoszenia duszpasterskie – I Niedziela Adwentu

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 28 listopada 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.

  2. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

  3. W czasie adwentowego oczekiwania zapraszamy serdecznie wszystkich na Msze Święte Roratne; szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży. W naszym kościele będą one celebrowane w dni powszednie od poniedziałku do soboty o godz. 7.00. Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana.

  4. We wtorek, 30 listopada, przypada liturgiczne święto Świętego Andrzeja Apostoła, pierwszego z powołanych Dwunastu.

  5. W piątek, 3 grudnia, w liturgii wspominamy Świętego Franciszka Ksawerego, patrona misji katolickich. Tego dnia obchodzony jest Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej.

  6. W sobotę, 4 grudnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, patronki górników. Jest to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych.

  1. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca grudnia. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź święta rano od godz. 6.30 do Mszy świętej o godz. 7.00 oraz po południu od godziny 17.00 do wieczornej Mszy Świętej do godz. 18.00. W sobotę w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.

  1. Za tydzień w II Niedzielę Adwentu rozpoczynamy nasze adwentowe rekolekcje, które potrwają do 8 grudnia włącznie czyli do naszego parafialnego odpustu ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

  2. Dziś podczas każdej Mszy Świętej zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Zaopatrzyć się w nie będzie można przez cały okres Adwentu w zakrystiach lub w biurze parafialnym; nabyć również można świece Caritas, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.