Ogłoszenia duszpasterskie – III Niedziela Zwykła

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                 21 stycznia 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń…”.
  1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia.
  1. W czwartkowe święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów, zakończy się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy nieustannie o modlitwie w tej intencji i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, zakładach pracy, w całym naszym narodzie.
  1. W piątek, w liturgiczne wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, przeżywać będziemy Dzień Islamu. Módlmy się w intencji wyznawców tej religii, z którymi łączy nas postać ojca wiary – Abrahama. Prośmy szczególnie, aby religii nie wykorzystywano instrumentalnie i z jej powodu nie dochodziło do prześladowań, gwałtów i przemocy.
  1. W imieniu Duszpasterzy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku zapraszamy do udziału w peregrynacji relikwii bł. Rodziny Ulmów. Uroczystości rozpoczną się 30 stycznia br. o godz. 16.45 i potrwają do godziny 21.45. W programie powitanie relikwii, wspólny różaniec w intencji naszego dekanatu, Msza Święta o godz. 18.00 i o godz. 19.30 modlitwy prowadzone przez grupy dekanatu, o godz. 21.00 Apel Jasnogórski i o godz. 21.45 pożegnanie relikwii.
  1. W kościele Franciszkanów w Lęborku do 2 lutego można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie żłóbka ze względu na 800-lecie pierwszej szopki w Greccio przygotowanej przez św. Franciszka z Asyżu.
  1. Życzymy solenizantom i jubilatom tego tygodnia zdrowia i wielu łask Bożych.
  1. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

W środę, 24 stycznia – św. Franciszek Salezy, który w swoich pismach ukazywał, że każdy ma swoją własną drogę pobożności wiodącą do świętości, adekwatną do życiowego powołania i codziennej pracy.

W czwartek, 25 stycznia – św. Paweł Apostoł Narodów, który mocno przeżył spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem pod Damaszkiem; z prześladowcy stał się gorliwym heroldem Chrystusa i Jego Dobrej Nowiny o zbawieniu.

W piątek, 26 stycznia – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła, do których skierował on tak zwane „Listy pasterskie” z trafnymi napomnieniami dla pasterzy i wiernych.