Ogłoszenia duszpasterskie – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 21 listopada 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż zbawienia, który wisi na ścianach naszych domów, jest wpisany w nasze serca i którym znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. A ponieważ szlachectwo zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego rodu zobowiązuje nas do godnego życia.

  2. Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

  3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Roraty w naszym kościele codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 7.00 W pierwszą niedzielę Adwentu podczas każdej Mszy Świętej poświęcenie opłatków wigilijnych, które będzie można nabyć w zakrystii i kancelarii przez cały Adwent. Tradycyjnie też będziemy mogli nabyć świece Caritasu.

  4. Czas Adwentu to również duchowe odnowienie serca i wewnętrznej postawy. Posłuży temu czas rekolekcji które rozpoczniemy w II Niedzielę Adwentu. Potrwają one od środy 8 grudnia – do naszego parafialnego odpustu.

  5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

  6. W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 22 listopada – św. Cecylia (†III w.), dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej;

– w środę 24 listopada – świeci męczennicy Andrzej Dung-Lac (1795-1839), prezbiter, i Towarzysze, pierwsi męczennicy wietnamscy, zginęli w latach prześladowań 1773-1862.