Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Miłosierdzia Bożego

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, 11 kwietnia 2021

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Druga Niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”

  2. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.

  3. Zapowiedzi przedślubne: Patryk Dzwoniarski – stanu wolnego oraz Adriana Drywa – stanu wolnego – parafia NMP Matki Odkupiciela w Poznaniu – zapowiedź pierwsza oraz Michał Bradtke – stanu wolnego – parafia NPNMP Nowa Wieś Lęborska i Weronika Dobosz – stanu wolnego – parafia św. Jakuba Apostoła w Lęborku – zapowiedź pierwsza.

  4. Serdecznie prosimy Rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej, o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej oraz w ogłoszeniach duszpasterskich. Z racji zaistniałych obostrzeń musieliśmy przełożyć termin spotkania z 9 kwietnia. O nowym terminie w miarę najszybszej możliwości będziemy informowali. Prosimy o pomoc dzieciom w powtórce katechizmu, spowiedzi świętej, pieśni oraz duchowym przygotowaniu.

  5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.