Ogłoszenia duszpasterskie – WIELKANOC

WIELKANOC                                                                                 31 marca – 1 kwietna 2024

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. W ten radosny dzień Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne ALLELUJA, bo chyba dzisiaj całe stworzenie śpiewa na chwałę Pana owo radosne ALLELUJA! Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i tego poranka. I chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”. I od tego pustego grobu Drogim Parafianom i Gościom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia, aby Zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.
  2. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze Święte jak w każdą niedzielę. Składka z tego drugiego dnia Świąt będzie przeznaczona na utrzymanie katolickich uczelni i szkół w naszym kraju. Mimo iż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, starajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!” i przez dni oktawy nim się pozdrawiajmy. Postarajmy się w kolejne dni przybyć na Eucharystię: w dniach oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn uwielbienia „Chwała na wysokości Bogu” i w modlitwie eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Z racji oktawy Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość o pokarmów mięsnych.
  3. Podczas paschalnej oktawy przeżywać będziemy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca kwietnia. Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź święta w te dni rano o godz. 7.00 do porannej Mszy Świętej i po południu od godz. 17.00 do wieczornej Mszy Świętej. W sobotę w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.
  4. We wtorek, 9 kwietnia młodzież Szkół Średnich otrzyma Sakrament Bierzmowania. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę 3 kwietnia o godz. 16.30.
  5. Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego, którą rozpoczyna się w naszej Ojczyźnie Tydzień Miłosierdzia.
  6. Ze słowami z wielkanocnej sekwencji: „Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy” i z Bożym błogosławieństwem i wielkanocnym pozdrowieniem idźmy świętować do naszych rodzin: do naszych bliskich i do naszych domów, lecz również pójdźmy z tym radosnym orędziem o zmartwychwstaniu Pana do szkół i zakładów pracy.