Ogłoszenia duszpasterskie – XXIII Niedziela Zwykła

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    10 września 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś dwudziesta trzecia niedziela zwykła w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz kolejny sprawowali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech moc Boga płynąca z tajemnicy Eucharystii wspomaga nas w naśladowaniu Zbawiciela i dźwiganiu codziennego krzyża.
  1. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.
  1. W czwartek, 14 września, będziemy obchodzili Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem.
  1. W piątek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela.
  1. W każdy piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja rozpoczyna się o godz. 17.00 i potrawa do wieczornej Mszy Świętej, będzie można również skorzystać z sakramentu pokuty. Serdecznie zapraszamy!
  1. W piątek po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy do kościoła parafialnego na spotkanie przed pielgrzymką na Litwę, która odbędzie się dniach 21-24 września.
  1. Podajemy do wiadomości, że I Komunia Święta dla dzieci klas 3 Szkół Podstawowych naszej Parafii odbędzie się 26 maja 2024 roku. Pierwsze spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci klas 3 odbędzie się 26 września, a dla rodziców i młodzieży klas 8 przed Sakramentem Bierzmowania 27 września. Obecność obowiązkowa.
  1. W minionym tygodniu Bóg wezwał do siebie śp. Renatę Mielewczyk i śp. Mieczysława Krawczak – niech Dobry Bóg wprowadzi ich do nieba. „Dobry Jezu…”.
  1. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości i mocy Pana w codziennym życiu, posłuszeństwa Jego słowu oraz nieustannego dawania świadectwa przynależności do Boga i Kościoła.