Z serca płynące PODZIĘKOWANIE!

Parafia Rzymskokatolicka                             Nowa Wieś Lęborska, 17 czerwca 2023 roku

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Nowa Wieś Lęborska

 

PODZIĘKOWANIE

Kochane Siostry, Drodzy Bracia !!!

 

W ubiegłą niedzielę we Wspólnocie Parafialnej podczas Mszy Świętej

dziękowałem Panu Bogu za Dar Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa.

Cieszę się, że mogłem to czynić pośród moich Bliskich, Przyjaciół i Rodziny.

Chciałbym jeszcze raz podziękować Wszystkim,

za życzenia i tak liczny udział w moim Jubileuszu Kapłaństwa.

Na wstępie dziękuję Księdzu Olkowi,

za życzenia i przygotowanie oprawy całej uroczystości.

Dziękuję Radzie Parafialnej, Różom Żywego Różańca, Służbie Liturgicznej,

naszemu Panu Organiście i Parafialnemu Chórowi,

przedstawicielom wspólnot gromadzących się przy kościołach filialnych

w Chocielewku, Kębłowie i Redkowicach.

Słowa wdzięczności kieruję do Dyrekcji Szkół z Nowej Wsi Lęborskiej i z Redkowic.

Za obecność na Mszy Świętej i życzenia oraz życzliwość i wsparcie dziękuję

Panu Burmistrzowi Lęborka Witoldowi Namyślakowi,

Panu Wójtowi Nowej Wsi Lęborskiej Zdzisławowi Chojnackiemu.

W sposób szczególny dziękuję obecnym na uroczystości i życzenia

byłym Parafianom z Brzeźna Szlacheckiego.

Dziękuję całej Wspólnocie Parafialnej

za dar modlitwy, wiele słów życzliwości i duchowego wsparcia.

Na koniec dziękuję moim Rodzicom za Dar Życia,

duchowego wsparcia i obecności na mojej kapłańskiej drodze.

Dziękuję też Bratu i Jego Rodzinie.

Wszystkim z serca dziękuję!

 

 

Ks. Mariusz Stalka

Proboszcz Parafii